dijous, 11 de setembre de 2014

AVALUACIÓ TRILINGÜISME CURS 2013 -2014


Característiques de l'avaluació:


Avaluació de llengua anglesa, castellana i catalana als cursos primer, tercer i cinquè de primària.

Avaluació a dues passades: novembre 2013 i maig 2014 (centres diferents).Mostra de 50 centres: 31 públics i 19 concertats de Mallorca, Menorca i Eivissa-Formentera (a cada passada són centres diferents).

Alumnat.- Cursos: 1r., 3r. i 5è de primària Nombre: a cada passada els alumnes avaluats oscilaren entre 1344 i 1515 alumnes diferents.


CONCLUSIONS:En l'estudi d'avaluació destaquen varis aspectes sobre els demés:

1.- En les tres llengües i en tots els cursos, les nines avantatgen el nins en puntuacions.

2.- En gairebé totes les llengües els resultats de Menorca o no són significatius o desmilloren de la primera a la segona avaluació.

3.- En el cas dels centres privats el resultats no milloren de manera significativa.

4.- El resultats d'Eivissa-Formentera oscil·len bastant d'un curs a l'altre i d'una llengua a l'altra.


ASPECTES QUE NO QUEDEN RESOLTS:

1.- No se sap la intenció de l'avaluació excepció feta que serveix per a conèixer la situació en què es troba l'aprenentatge de la llengua.

2.- La incidència de l'educació infantil a primer de primària.

PROPOSTES:
La Conselleria hauria d'explicar perquè es donen aquests resultats a Menorca i en els centres privats.

Accés als documents:

1.- Anàlisi dels resultats 

2,. Informe complet de l'IAQSE


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada