dilluns, 14 de gener de 2013

Amics de les Escoles al Facebook


El passat dia 25 de desembre (2012) varem obrir el grup "Amics de les Escoles" a Facebook. Aquest grup està a: 

És un grup obert, per a la qual cosa, si tu tens un compte a facebook, pots vistar-lo i participar-hi. Així mateix, si vols, pots apuntar-te per a ser membre del grup. 

Pere Carrió hi penjava el primer arxiu del grup: "Els Inicis del grup": 

Va començar el dia de Nadal de 2012 amb una publicació inicial d’Antoni Ramis Caldentey:

Benvinguts amics i amigues de les escoles, l'escola és una llar molt efectiva per a l'educació dels nins i les nines, molt especialment a la infància i també molt afectiva i emotiva que ens impregna sentiments permanents. Esperam que ens trobarem a aquesta llar i que tu podràs col·laborar amb nosaltres escrivint els teus escrits als comentaris dels d'aquest blog o per correu electrònic a escolaweb10@gmail.com, així com enviant-nos fotografies d'escoles a la mateixa adreça. Vos desitjam una feliç estança amb nosaltres.”


El mateix dia també s’anomenava administrador adjunt a Pere Carrió Villalonga i aquest publicava un primer “post”:

Aquest ha estat un any ferest per a l'educació, escoles, mestres, alumnes i pares i mares d'alumnes. Val més oblidar-ho i tenir l’esperança que tot millorarà. Però per això fa falta que governin uns altres. Aquest és el meu desig que vull compartir amb molts de vosaltres. Lluitem per una escola pública de qualitat!”.

Passats 15 dies des de l’inici podem concloure que ha estat una iniciativa ben acollida:

Actualment té 90 membres.
S’han publicat 26 fotografies.
S’han publicat 41 “posts”.
Els més vists ho han estat per 34 amics i amigues.
Comentaris se n’ha fet 60.

A partir d’ara la idea és seguir combinant la publicació de fotos, potser d’una manera més estructurada, amb altres informacions, iniciatives i escrits que afavoreixin la participació.

Us animem a aportar fotografies i opinions.

En un temps on els dirigents de les Administracions mostren poc interés, quan no rebuig, per l'educació i les escoles públiques, és un bon moment, per a que siguem nosaltres qui dignifiquem i donem suport a l'educació solidària, no sectària, i a les escoles públiques amb tots els membres de les seves Comunitats.