diumenge, 6 de gener de 2019

CARRERA DOCENT

Cada poc temps es parla de millorar la formació inicial dels docents, tant la dels mestres d'infantil i primària com la del professorat de secundària.
Jo hi estic d'acord en aquesta necessitat i vull parlar-ne, encara que sé que les meves reflexions serviran de ben poc.
En primer lloc, la necessitat de formar bé els docents ve perquè una millora de l'educació cada vegada es veu més necessària, sobretot pels mals resultats que es visualitzen al respecte. Efectivament, els resultats no són bons. També ve, perquè se n'és conscient que el docent és una peça fonamental i no reemplaçable en el procés educació- aprenentatge. Es necessiten els millors docents per a millorar els resultats.
Al respecte, i abans d'entrar en el detall de l'opinió, em faig unes preguntes que poden facilitat la reflexió i reforçar-la o fer-la descartar.
Preguntes que em faig:
- Com fer que el millor alumnat que acaba el batxillerat vulgui fer-se docent?
- Com hauria d'esser l'accés a la carrera docent per a seleccionar els millors estudiants?
- Com hauríem de millorar els professors dels alumnes que cursen carreres destinades a la docència?
- Com haurien de canviar els plans d'estudis, les matèries i continguts d'aquestes carreres?
- Quin pes hauria de tenir el "practicum?
- Aquest "practicum" hauria d'estar remunerat?
- Els docents en exercici que fessin de tutors en el "practicum" haurien de cobrar per ensenyar als que pretenen esser docents?
- On s'haurien de fer les pràctiques i quin temps haurien de durar?
- Què costaria tot això?
- Quins alternatives hi ha a un model com aquest?
Potser a partir de les reflexions surtin noves preguntes o interrogants. Voldria, al final, arribar a perfilar quin model seria el millor.