dilluns, 25 de febrer de 2013

Projecte de Verkami: Escoles de Palma…Amics de les Escoles presenta un Projecte a Verkami, 'crowfunding', microfinançament popular: 

"Les Escoles de Palma en temps de la II República"

En un principi pensavem que aquest treball podria ser finançat per alguna institució pública però vàrem desistir quan la crisi fa tallar tota font de subvenció pública. Per aquesta causa, el nostre projecte sols podrà ser una realitat mitjançant moltes petites col·laboracions de ciutadans i membres de les comunitats escolars. 

És, per això, que et demanam la teva aportació, la teva part de financiació i, encara que no puguis, la teva difusió a tots els teus contactes de manera que els que puguin col·laborar puguin fer-ho i que, entre tots ajudem a difondre el projecte: Allò més important, és aconseguir que hi hagi moltes persones interessades, i molts de possibles cofinançadors. Moltes gràcies.

Verkami, és 'crowdfunding', una nova manera de finançar, mitjançant moltes petites aportacions,  idees creadores i independents. Verkami, així canalitza així aquestes aportacions que donen suport a projectes innovadors i creatius. 


Presentam, a continuació, un resum de l'escrit del Projecte:
TÍTOL DEL PROJECTE
"Les escoles de Palma en temps de la II República"
BREU RESUM

La nostra intenció és publicar, en format de llibre, aquest treball de recerca. L'obra presenta un estudi acurat sobre l'ensenyament a Palma durant el primer terç del segle XX i una fitxa de cada un dels centres escolars construïts o existents en temps de la II República amb fotografies antigues i actuals i també incorpora, entre altres aspectes, la descripció detallada de cada edifici escolar i de l'ús que té a l'actualitat.

Amb tot i això que la nostra primera intenció era senzillament recollir en imatges gràfiques els edificis escolars del temps de la II República que encara es sostenien en peu, a mesura que avançàvem en aquest projecte ens vàrem trobar amb nous aspectes que complementaven i enriquien aquesta recerca.
Alhora que elaboràvem el treball, ens adonarem de la important tasca feta en matèria educativa durant el poc temps que va durar la II República i de manera molt especial la referida a l’ampliació de l’oferta educativa concretada en nous edificis escolars

Però el, per a nosaltres, Amics de les Escoles, vertaderament important és que visiteu el projecte: 

http://www.verkami.com/locale/ca/projects/4567

i, si vos interessa i podeu, faceu la vostra aportació a la financiació al mateix i, en tot cas, en faceu difusió per a multiplicar els possibles cofinançadors. 

Moltes gràcies. 

Els autors del Projecte   

"Les Escoles de Palma en temps de la II República"

 http://www.verkami.com/locale/ca/projects/4567