divendres, 29 d’agost de 2014

NOTÍCIES DE 1864


L'any 1812 s'aprovà la primera Constitució Espanyola  que per primera vegada consagrava el dret a l'educació.
L'any 1857, es dictà la primera llei (Moyano)  que regulava la Instrucció Pública. Aquesta llei s'ha mantingut en els seus trets bàsics fins l'any 1970 (LGE).
A l'any 1860, segons dades estadístiques,  a les Illes Balears només hi havia un percentatge d'entre el 30 i el 40 % d'alumnes escolaritzats  (15000 estudiants d'uns 40000 en edat d'estudiar) i uns 360 mestres i professors.
L'analfabetisme era superior al 75 %.
Les escoles eren totes unitàries.
Tot i això, l'Institut de Palma fou el primer d'Espanya (1836).

L’Institut Balear es creà per la reial ordre del 25 d’agost de 1835 i s’inaugurà el 7 de gener de 1836. L’institut tengué com a primera seu l’edifici del Col·legi de Monti-Sion de Palma, després de l’amortització dels béns eclesiàstics. El 1842 es restablí l’Institut, després d’un parèntesi curt. L’institut es creà per influència de Gaspar Melchor de Jovellanos, té un origen, doncs, liberal i burgès, a diferència dels anteriors col·legis o seminaris de nobles. El 1916 es mudà al seu nou edifici i rebé el nom d’Institut Ramon Llull. El 1936 els sublevats contra la República perseguiren una part important del professorat del centre i el 1939 prohibiren la coeducació. El 1942, es consumà la separació de la part femenina de l’institut amb la creació de l’Institut Joan Alcover, encara amb seu al seu edifici primitiu.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada