dilluns, 11 d’agost de 2014

EL LLISTAT DELS SIGNANTS


Llistat de signats de la "Resposta als catalans" (per columnes i ordre alfabètic del primer llinatge)
Entre ells hi figuren coneguts docents (mestres i professors)

Alfons Aguiló; Eugeni Aguiló; Périt Agrònom;
F. de S. Aguiló, metge;
F. de S. Aguiló, professor;
J. Aguiló de Son Servera, metge;
Caietà Aguiló, President de la Secció Acadèmica de St. Cosme i St. Damià;
A. Albertí, metge;
Guillem Alcover, notari;
Pau Alcover de Haro, advocat;
Antoni I. Alomar, advocat;
Gabriel Alomar, publicista;
Gabriel Alomar Esteve, arquitecte;
Bartomeu Amengual, Secretari de la Cambra de Comerç de Barcelona;
Manuel Andreu Fontirroig, escriptor;
Andreu Arbona Oliver, escriptor;
Miquel Arbona, escriptor;
Miquel Arrom, mestre;
Pere Aulí, mestre nacional;
Mn. Bartomeu Barceló, escriptor;
Pere Barceló, Professor;
Miquel Bauçà Morell, advocat;
Rosa Bennàssar, Presidenta del Foment de Cultura de la Dona de Sóller;
Bartomeu Billoch, escriptor;
Miquel Bisbal, metge;
Jaume Busquets, professor mercantil;
Damià Canals, Llicenciat en Filosofia i Lletres;
Joan Capó, Inspector 1a Ensenyança;
Jaume Cirera Prim, químic;
Guillem Colom, poeta;
Guillem Colom Casasnovas, geòleg;
Jaume Colom, Miquel Àngel Colomar,escriptor;
Jaume Comas, metge;
Andreu Crespí, professor;
Emili Darder, metge;
Miquel Deyà, mestre;
Miquel Dolç, poeta;
Llorenç M. Duran, mestre;
Miquel Duran, escriptor;
Josep Ensenyat, professor;
Fèlix Escalas, advocat;
Joan Estelrich, escriptor;
J. Feliu, advocat;
Bartomeu Ferrà, pintor;
Miquel Ferrà, Llicenciat en Lletres;
Andreu Ferrer, Director de l’Escola Graduada P. Garau;
Antònia Ferrer, apotecària;
Jaume Ferrer, odontòleg;
Margarida Ferrer, Mestressa
Nacional;
Josep Font Trias, Doctor en Filosofía;
Miquel Font, advocat;
Baltasar Forteza, President de l’Orfeó Mallorquí;
Bartomeu Forteza, enginyer agrònom;
Guillem Forteza, arquitecte;
Miquel Forteza, enginyer de camíns;
Rafel Forteza, crític musical;
Lluís Frontera, metge;
Vicens Furió Kobs, President de la Comissió de Monuments;
Gabriel Fuster Mayans, advocat;
Joan A. Fuster, pintor;
Mn. Salvador Galmés, Director de l’Edició de les Obres de Ramon Llull;
Miquel Garau Massanet, perit industrial;
Antoni Garau, professor;
Llorenç Garcías, botànic;
Antoni Giménez, Director del Museu Arqueològic Lul·lià;
Bernat Jofre, advocat;
Bernat Juan, Director del Laboratori Municipal;
Vicenç Juan Serra, industrial;
Joan Llabrés, C. de l’Acadèmia de la Història;
A. Llobera, President dels «Amics d’En Costa»;
Josep Malberti, Conservador del Museu de Bellver;
Joan Marquès Arbona, Director del «Sóller»;
Miquel Marquès Coll, periodista;
Jaume Mas Porcel, músic;
Joan Mascaró, professor;
Gabriel Mayol, metge;
Josep Mayol Trias, odontòleg;
Maria Mayol, professora;
Miquel Massutí, del Laboratori Oceanogràfic;
J. Mir Peña, metge;
Josep Miró Pastor, advocat;
F. de B. Moll, Director de L’Obra del Diccionari i de la Biblioteca «Les Illes d’Or»;
Faust Morell Grau;
Ramon Morey Antich, mestre;
Antoni Mulet, Agent de Duanes;
Joan Mulet Roig, advocat;
Andreu Muntaner, professor;
Joan Muntaner, escriptor;
Guillem Nadal, secretari d’Ambaixada;
Bernat Obrador, ex-tinent d’Alcalde;
Bartomeu Oliver, Director de l’Institut Tècnic Eulalia;
Mateu Oliver Maimó, músic;
P. Oliver Domenge, apotecari;
P. Andreu de Palma, odontòleg;
Joan Palou, apotecari;
Antoni Parietti, enginyer de camins;
Martina Pascual Vda. d’Obrador, Bibliotecària;
Joan Petro, mestre;
Josep Picó, Director de l’Orfeó Mallorquí;
Antoni Pizà, advocat;
Joan Pizà Ensenyat, odontòleg;
Mossèn Antoni Pons, historiador;
Fèlix Pons, advocat;
Joan Pons, llicenciat en Lletres;
Ferran Porcel, Doctor en Història;
Josep Quiñones, advocat;
Rafel Ramis Togores, periodista;
Pere A. Reus, advocat;
Gaspar Reynés, metge;
Gaspar Reynés Quintana, advocat;
Antoni Reynés, odontòleg;
Guillem Roca Waring, advocat;
Josep F. Rey, odontòleg;
Ignasi F. Rey, odontòleg;
Ignasi Ribas Muntaner, professor,
Antoni Rosselló, Pèrit Agrònom;
Bartomeu Rosselló Porcel, Llicenciat en Lletres;
Marian Rovira,metge;
Gaspar Rul·lan, Membre de la «Royal Photographic Society of Great Britain»;
Miquel Sacanell, escultor;
B. Sagrera, mestre;
Antoni Sagristà, dibuixant;
Maria Antònia Salvà;
Antoni Salvà, Director de «La Nostra Terra»;
Baltasar Samper, músic;
Josep Sampol, metge;
Joan Sancho Llodrà, mestre nacional;
F. Sancho, metge;
Joan Sancho Tous;
Elvir Sans, President de la Societat Arqueològica Lul·liana;
Bartomeu Sastre;
Gabriel Sastre, mestre nacional;
Antoni Mª Sbert, Director de l’I. d’ A. S. Universitària;
Joan Sbert, Llicenciat en Lletres;
Josep Serra, apotecari;
M. M. Serra Pastor, escriptor;
Pere Serra, mestre nacional;
Pere Serra, metge;
G. Serret Ramis;
Àngel Soler, mestre;
Mossèn Francesc Sureda Blanes, Regent de l’Escola Lliure de Lul·lisme;
Josep Sureda Blanes, President de l’Associació per la Cultura de Mallorca;
Miquel Sureda Blanes, President del Museu Regional d’Artà;
Mn. Joan M.ª Thomàs, Director de la Capella Clàssica de Mallorca;
Andreu Torrens, veterinari;
Jaume Torrens, apotecari;
Joan Torrens, mestre;
Martí Torrens, apotecari;
J. Trian, metge;
Joan I. Valentí, psiquiatra;
Damià Vidal, notari;
Francesc Vidal Burdils, escriptor;
Martí Vila, metge

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada