dilluns, 8 de desembre de 2014

PUNTS CLAU PER UN PACTE EDUCATIU A LES ILLES BALEARS

1.- Tothom desitjaria un gran pacte educatiu entre els partits polítics a nivell d’estat espanyol que fins ara no ha estat possible. Conseqüència d’això, cada vegada que hi ha hagut un canvi de govern s’ha fet una nova llei d’educació.
2.- Aquest entremaliat de lleis superposades ha provocat una situació d’inseguretat normativa per excés.
3.- En el marc de l’actual model de descentralització competencial, i amb el propòsit de trobar fórmules d’enteniment en matèria educativa que possibilitin una estabilitat al sistema educatiu, han sorgit fòrums de debat i consens que han aproximat postures i, fins i tot, pretenen aconseguir un document que serveixi per a signar un Pacte Educatiu per les Illes.
4.- La finalitat principal d’un Pacte Social per l’Educació ha de ser millorar l'educació.
5.- Això passa perquè arribi a ser considerada una prioritat absoluta en els objectius del Govern i s’hi destinin el mitjans necessaris per aconseguir trobar solucions efectives als diferents dèficits que pateix actualment.
6.- Els problemes a l’ensenyament ja els coneixem, ara cal cercar les solucions entre tots.
7.- El pacte no arribarà a bon port si exigim als demés sense posar res de la nostra part.
8.- Un pacte com aquest ha de posar la prioritat en els objectius generals i no en els interessos sectorials.
9.- El consens ha de presidir el debat i la voluntat de trobar punts de coincidència ha d’assenyalar el camí. En quines coses estam d’acord? En quines coses volem millorar tots?
10.- Un pacte educatiu ha de ser un pacte de mínims si volem que sigui consensual per totes les forces socials i polítiques.

Pere J. Carrió Villalonga, pedagog


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada