dimecres, 3 de setembre de 2014

LA BATALLA DEL TIL


La Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats amb data de  9 de maig va publicar l'ordre sobre determinats aspectes del TIL (BOIB del 10) on ordenava l'elaboració i aprovació del PTIL pel curs que hores d'ara ja hem iniciat.
Ni abans, ni durant, ni després d'això la Conselleria ha volgut negociar cap aspecte de la norma si no és mitjançant una atípica i a-legal reunió amb les patronals de la concertada, amb la qual cosa va donar per liquidada l'obligada participació efectiva de la comunitat escolar.
A partir d'aquí els centres entraren en una dinàmica, a corre cuita, perquè la CCP preparàs el projecte i el claustre l'aprovàs. No tot va esser un camí de roses. 

Mentre, la inspecció educativa quedava encarregada de supervisar la tasca i ATLES hauria de rebre les preguntes i respondre el dubtes. La dues coses les han fet de manera complexa i bastant descoordinada. 
Segons hem sabut, per part de la inspecció no tothom ha actuat de la mateixa manera. Uns han assessorat els equip directius i a vegades han pactat un projecte acceptable. En altres, han deixat que els centres fessin la seva feina i després l'han supervisada, beneint o no el projecte. També sembla que  hi ha hagut casos en què s'ha actuat fent que la direcció aconduís el procés cap a l'aprovació d'un projecte tal com volia la Conselleria.
Per part d'ATLES, que en aquest moment és l'organisme més polititzat de la Conselleria, s'ha determinat, en contra de la doctrina judicial i sense tenir en compte d'allò que assenyala el sentit comú, que l'equilibri de llengües, senzillament consisteix en aplicar-les en el cinquanta per cent o repartint en parts iguals les hores que quedaven.
Per això, a final de curs encara hi havia centres que encara no havien aprovat el seu TIL. La realitat és que la majoria de centres ja el tenien desaprovat pel seus propis claustres. La batalla estava servida.
El dia 2 de juliol va sortir la sentència del TSJ que anul·lava la convocatòria de places d'inspectors d'educació per defectes de forma.
Durant el juliol encara hi va haver centres que reelaboraren el projecte i el tornaren passar al claustre i el retornaren amb un no o amb un sí.  Total, que cada centre és un cas diferent que ha actuat com s'ha pogut però, en tot cas, el resultat segurament és molt desafortunat per a la Conselleria que, com heu de creure i pensar, voldria tenir tot aquest procés finalitzat el més aviat possible i sobretot abans de dia 1 de setembre. També circula l'opinió contrària que es basa en la creença que la Conselleria vol que els centres públics es desacreditin. 
Dia 31 de juliol de 2014 es publicà al BOIB la resolució de la Conselleria d’Educació que ordenava que els centres públics que no tenen el TIL aprovat pel claustre o pel director, l’han d’implantar de forma provisional per al curs 2014-15 fins que el PTIL sigui aprovat definitivament.  Això ens obliga a informar de les accions dels inspectors d’educació en relació als informes dels PTIL.
(Vegeu: El TIL imposat)
 
Culpa d'això, les vacances d'estiu han estat curtes per molts equips directius i per la pròpia Administració.
El centres han anat rebent uns escrits amb l'informe de la inspecció i la proposta de la Secretaria Autonòmica on es detallen les passes a fer per aprovar el PTIL en cinc dies. Això els primers, perquè els següents deixaven la proposta per després de les vacances. Tota una galanteria.
I aquí estam ara mateix. Uns centres, poquíssims, amb el TIL aprovat. Es deuen fregar les mans d'alegria? La majoria han de refer el projecte.
Encara no sabem quant són exactament i si entram en aquest tema les xifres ballaran segons qui les digui,  però suposam  que més del setanta per cent de projectes varen ser valorats negativament pels inspectors, per defectes de forma o per incompliment de la normativa. Per part dels centres, es possible que prop de la meitat no han estat aprovats pels claustres ni per la direcció.
Aquestes dades fan pensar que l'estratègia de no aprovar els projectes fins ara ha estat un èxit. Però la batalla no ha fet més que començar. Veurem com continua i acaba tot això. 

COMENÇA UN NOU CURS 
LA UNITAT D'ACCIÓ
ESTAT ACTUAL DELS PROJECTES TIL  
EL TIL IMPOSAT

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada