dissabte, 4 d’octubre de 2014

ENTREVISTA FICTÍCIA A LA NOVA CONSELLERA


Allò que jo hauria volgut sentir respondre a la nova consellera.
 (Qualsevol coincidència amb la realitat és pura casualitat) 
A cura d'en Pere Carrió 

Senyora consellera:

- Una de les persones a qui més es culpava d'enquistar el conflicte ha estat destituïda, els expedients han estat arxivats... Heu vingut a posar ordre?
 En aquest darrer tram de la legislatura ens hem adonat que hem fet les coses molt malament. La Conselleria està paralitzada per diverses raons i encara més després de les sentències desfavorables del TSJB. S'hauran de canviar moltes coses i hem començat per les principals.

- Si Guillem Estarellas no hagués dimitit, l'hauríeu destituït?
 Evidentment que si, perquè ell és una de les causes que ha impedit arribar a una acord amb el sector educatiu. La destitució era una demanda general. 
 
- Però hauríeu prescindit d'aquesta persona?
 Estarellas era el conseller "de facto" i no hi cabíem tots dos.
 
- Fareu res per evitar que els centres amb PTIL aprovats abans del 24 de setembre n'aprovin de nous sense TIL?
És la seva opció. Si troben que el TIL no és adequat a les seves necessitats lingüístiques podran tornar als projectes lingüístics anteriors o modificar-los en allò que considerin oportú, d'acord amb els òrgans competents.
 
- El cas és que darrere molts d'aquests  PTIL que estan aprovats directors i inspectors denuncien pressions de la Conselleria. Els voldran mantenir en aquestes circumstàncies?
Allò que ha de presidir la gestió pedagògica dels centres és l'autonomia curricular i si consideren que varen aprovar els projectes mancats d'aquesta premissa, hauran d'actuar en conseqüència i reformar el PTIL de manera que tota la comunitat educativa s'hi senti còmoda.
 
- Per tant, la implantació del TIL és el vostre principal repte?
No exactament. Allò que volem és que els nostres alumnes a més de competència lingüística en les llengües oficials, la pròpia i la de l'Estat, assoleixin també competència en una tercera llengua estrangera tal com estableix el nostre estatut d'Autonomia.
 
- Els pedagogs afirmen que el TIL no té base tècnica. Falta assessorament i voluntat de diàleg?
Si la pedagogia i les evidències de resultats coincideixen en que la implantació del projectes TIL ha estat un error, haurem d'acceptar que hi ha un problema important de disseny. Segurament l'errada principal és haver imposat el projecte sense assessorament i diàleg. Ara mateix ningú vol sentir parlar de TIL i haurem de començar del principi, cercant  acords. 

- La Conselleria ha actuat correctament tenint en un calaix vuit mesos la proposta de resolució de l'instructor dels expedients de Maó?
D'entrada vull demanar disculpes als directors expedientats. Em compromet a donar les explicacions públiques al respecte quan hagi esbrinat perquè s'obriren els expedients i perquè no es tancaren en el moment que l'instructor els va finalitzar.
 
- Allò que passa és que quan vós heu arribat a Educació aquest assumpte s'ha resolt, després de més d'un any. Ha estat una represàlia política?
Ja he dit que en saber allò que ha passat donaré les oportunes explicacions de manera pública però entenc que aquests expedients podrien haver-se iniciat a partir d'una decisió política i no administrativa.
 
- Parlau d'autocrítica, ha faltat diàleg?
És evident que ha mancat. A partir d'ara els compromís és arribar al màxim consens.
 
- Quina impressió us n'heu enduit després d'aquesta primera ronda de contactes amb els representants de la comunitat educativa?
Els sector educatiu està implicat en millorar l'educació i me n'he adonat que sense ells no podem avançar.

- Quins plans teniu per aconseguir la pau social?
Escoltar les veus dels que en sabem d'educació: la comunitat educativa.
A través de tots els mitjans possibles hem d'arribar a trobar un consens en matèria educativa que siguin les bases d'un pacte social i polític per l'educació de llarga durada.

- Encara hi ha una vaga indefinida convocada. Us asseureu amb els comitès de vaga, i això inclou l'Assemblea de Docents?
Una vegada que el TIL ja no sigui el problema els demés temes seran negociats amb intenció d'arribar a acords que permetin desconvocar una vaga que dura massa. També amb l'Assemblea de Docents.

- En tot cas, no us asseureu amb els Docents?
Els acords primer s'hauran de prendre amb els Comitès de Vaga (sindicats i Assemblea de Docents) i quan arribi l'acord marc, haurem de seure amb les meses sectorials per a tancar-los definitivament.

- Heu llegit l'informe d'Adesma en què es posaven de manifest dades preocupants sobre el sistema educatiu. Com pot ser aquesta la legislatura de les autopistes de l'educació amb aquest escenari i si ni es reverteixen les retallades.
Allò que hem de fer és planificar les dotacions pressupostàries necessàries per anar recobrant allò que s'ha perdut en aquest temps de retallades. L'educació ha de ser una prioritat en l'acció de govern.
 
- Però substitucions de baixes no es fan fins a 15 dies, ho canviareu?
Evidentment les substitucions mai poden ser automàtiques però tampoc han de perllongar-se més del necessari. Si existeix la baixa, s'ha de substituir encara que sigui d'una setmana.


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada